Ana Sayfa Ekonomi 3 Eylül 2021 1 Görüntüleme

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede yeni kararlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının Vergi Tarz Kanunu Genel Bildiriminde, Vergi Tarz Kanunu’nun fatura nizamına ait unsuruna çeşitli kararlar eklendi.

FATURA MÜHLETİNİ BELİRLEMEDE BAKANLIK DEVREDE

Bu kapsamda Bakanlık, muhakkak kriterleri dikkate alarak 7 günlük fatura düzenleme müddetini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği yahut hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi mecburiliği getirmekle mükellef olacak.

BİRTAKIM İŞARETLERİ KULLANMA ZARURİLİĞİ GETİRİLEN ESERLERİ SAĞLAYANLARDAN TEMİNAT ALINACAK

Ayrıyeten Bakanlığa, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapan kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol üzere özel etiket ve işaretleri kullanma zaruriliği getirilen eserleri imal yahut ithal edenlerden yeni işe başlayanlarda 10 milyon liraya kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon lirayı geçmemek üzere bir evvelki hesap periyoduna ilişkin brüt satışlar toplamının yüzde 1’ine kadar teminat alma yetkisi verildi.

Öte yandan Bakanlık; bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol üzere özel etiket ve işaretler verilmesinden evvel bu eserler nedeniyle hesaplanan ÖTV ve KDV meblağının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak gayesiyle Amme Alacaklarının Tahsil Tarzı Hakkında Kanun’un “teminat ve değerlendirmesi” unsurundaki menkul mallar hariç teminat alma ve uygulamaya ait yordam ve asılları belirlemede de yetkilendirildi.

ÖDEME KAYDEDİCİ AYGITINI TAHRİP EDENE CEZA

Ayrıyeten Bakanlıkça yetkilendirilmediği halde ödeme kaydedici aygıtların mührünü kıran, yazılımını değiştiren, satışların kayıt altına alınmasını engelleyen, aygıtta kayıt altına alınan bilgileri değiştiren yahut silen, aygıtın elektronik ortamda iletilmesi gereken bilgilerin iletilmesini önleyen yahut gerçeğe uygun olmayan halde iletilmesine sebebiyet verenler üç yıldan beş yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılacak.

FATURA DÜZENLEME MÜHLETLERİ

Bildiriyle fatura düzenlenme müddetlerinin detayları da belirlendi.

YENİ İŞE BAŞLAYANLARA TEMİNAT UYGULAMASI

Ayrıyeten, dağıtıcı yahut LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar da teminat uygulaması kapsamına alındı.

Teminat uygulaması kapsamında olup yeni işe başlayan mükelleflerden sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın dağıtıcı lisansına sahip olanların 2021 yılı için 20 milyon liraya kadar teminat vermesi gerekecek. Dağıtıcı lisansı dışında lisanslara sahip olanlar için ise bu meblağ 1 milyon lira olacak.

Faaliyetlerine devam eden mükelleflerin, sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın 2021 yılı için 100 milyon liradan fazla olmamak üzere, bir evvelki hesap devrine ait verilen yıllık gelir yahut kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının yüzde 1’i oranında teminat vermesi gerekecek.

Dağıtıcı yahut LPG otogaz bayilik lisansı olan ve faaliyette bulunan mükellefler, vermeleri gereken birinci teminatı, 2021 yılı hesap periyoduna (özel hesap periyoduna tabi olanlar açısından 2021 yılında kapanan döneme) ilişkin brüt satışlarını dikkate alarak 31 Mayıs 2022’ye kadar verecek.

TEMİNAT TALEP ÜZERİNE İADE EDİLEBİLECEK

Bildirimle teminat verme vakti ve yeri, alınacak teminat, alınan teminatın iadesine ait ayrıntılar da belirlendi.

Alınan teminat, mükellefin faaliyetine son vermesi, teminat verilen lisanslarının yenilenmemesi, sonlandırılması yahut iptal edilmesi durumunda, vergi borcunun bulunmaması şartıyla mükellefin talebi üzerine iade edilecek.

TEMİNATI VERMEYENLERE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLECEK

Teminat vermekle yükümlü olanlardan müddetinde hiç teminat vermeyen, eksik teminat veren ya da daha evvel verdikleri teminatları tamamlamaları gereken müddet içinde tamamlamayanlar ismine özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Bahse bahis cezanın uygulamasında, yeni işe başlayan ve işe başladığı hesap periyodu kapanmadığı için brüt satışları net olarak aşikâr olmayan mükellefler hakkında, 213 sayılı Kanunun yinelenmiş 355 inci hususunun birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan meblağın 10 katı meblağında ceza kesilecek.

Bildirimin fatura düzenlemesine ait hususu 1 Ocak 2022’de, öteki unsurlar ise bugün prestijiyle yürürlüğe girdi.

Ensonhaber

hack forum gaziantep escort gaziantep escort