Ana Sayfa Ekonomi 9 Ekim 2021 2 Görüntüleme

Paris Anlaşması’yla Yeşil Mutabakat’a uyum için birçok sektörde köklü değişim olacak

Türkiye, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde taahhüt ettiği hususlardan biri olan Paris İklim Muahedesi’ni TBMM’de yasalaştırdı.

Türkiye’nin muahedeyi kabulü, endüstriden ticarete birçok dalda esaslı bir değişimi gerektiriyor.

“YEŞİL MUTABAKAT’A UYUM” TOPLANTISI

Bu maksatla, dijital ortamda düzenlenen “Yeşil Mutabakat’a Ahenk: Dönüşümün Neresindeyiz?” başlıklı toplantı, kamu ve özel dal temsilcileriyle uzmanları bir ortaya getirdi.

“2030’A KADAR EMİSYONLAR YÜZDE 55 AZALTILMALI”

Toplantıda konuşan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Lideri Nikolaus Meyer-Landrut, Paris Muahedesi’nin TBMM’de onaylanmasını son derece çok sevindirici bir gelişme olarak belirterek, “Önümüzdeki birkaç yıl çok kritik, 2030’a kadar emisyonları yüzde 55 azaltmak istiyorsak bugün harekete geçmemiz gerekiyor. AB’nin açıkladığı 55’e Ahenk paketi, Avrupa’nın üzerinde çalıştığı kilit kıymete sahip bir paket.” diye konuştu.

AB’DE KARBON SALINIMI FİYATLANDIRILACAK

AB’de karbon salımının fiyatlandırılacağını, karbon salımının azaltılması için teşvikler sağlanacağını söz eden Meyer-Landrut, dünya çapında iyi bir karbon sistemi kurulmasının amaçlandığını anlattı.

Meyer-Landrut, sonda karbon düzenlemesi için güç tüketimi ve karbon salımı yüksek dalların seçildiğini söyledi.

FİYATLAMA NASIL OLACAK

Karbon salımının Türkiye’de fiyatlanması durumunda Avrupa’da karbon vergisi ödenmesine gerek kalmayacağını kaydeden Meyer-Landrut, karbon fiyatlaması Türkiye’de Avrupa’ya kıyasla düşükse sonda karbon düzenlemesinin gündeme geleceğini aktardı.

İSO LİDERİ BAHÇIVAN: “DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOLDAYIZ”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Lideri Erdal Bahçıvan ise Türkiye’nin Paris Mutabakatı’nı onaylamasıyla memleketler arası alanda benimsenen yol haritasına katkıda bulunacağını lisana getirerek, “Artık dönüşü olmayan bir yola girdiğimizi görüyoruz. Biz de endüstriciler olarak kendi işlerimiz kadar insanlık üzerindeki sorumluluklarımız çerçevesinde sürdürülebilirlik konusunda öncü bir rol oynamayı hedefliyoruz. Güçlü ihracat yapısı olan bir endüstrimiz var, bilhassa AB’den gelen rüzgar bizim sanayicimizi de sürdürülebilirlik temalı bir üretim anlayışına dönüştürmede kıymetli bir rol oynuyor.” sözünü kullandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ YAYINLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Memleketler arası Bağlantılar Dairesi Lideri Safa Uslu, Türkiye’nin Yeşil Mutabakat’ı tam olarak uygulayabilmesi için memleketler arası iş birliğini güçlendirmek istediğini ve gelecek periyotta dijital dönüşüm strateji dokümanını yayımlayacağını belirtti.

“YEŞİL MUTABAKAT, TÜRKİYE İÇİN BİR FIRSAT”

Yeşil Mutabakat’ın zorluklarına karşın Türkiye için bir fırsat olduğunu belirten Uslu, yeşil dönüşümde güç verimliliği, kojenerasyon, yenilenebilir güç ve güç tasarrufunun değerli rol oynayacağını vurguladı.

“ÖNLEMLERİN ZAMANLAMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Türkiye İktisat Siyasetleri Araştırma Vakfı (TEPAV) Kurucu Yöneticisi İnanç Sak ise alınacak tedbirlerin zamanlamasının çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye’nin hudutta karbon düzenlemesine ahengi açısından emisyon ticaret sistemini bir an evvel ve nasıl tasarlayacağımız çok değerli olacak. Bundan sonra adil geçişin nasıl olacağını tartışmamız, tüm paydaşları tartışma sürecine katmamız, emisyonları nasıl azaltabileceğimize dair bir plan hazırlamamız gerekiyor.” dedi.

“BATIDA BİRİKMİŞ TASARRUFLAR, TÜRKİYE’YE AKTARILMALI”

Bu dönüşümün sermaye yoğunluklu bir dönüşüm olacağının altını çizen Sak şunları kaydetti:

“Yabancı sermaye dahil finansmanın nasıl sağlanacağı konusu üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Global ölçekte bir finansman düzeneğine gereksinim var. Batı’da negatif faizli birikmiş olan çok ölçüdeki tasarrufun, Türkiye üzere ülkelere nasıl aktarılabileceği üzerinde düşünmek gerek.”

PARİS İKLİM MUAHEDESİ’NİN İÇERİĞİ

Paris İklim Mutabakatı’nın ehemmiyeti, dünyanın birinci kapsamlı iklim muahedesi olması. Mutabakat sera gazı salınımının azaltılmasını planlıyor. Emel kolay görünse bile; iklim için birinci sefer 197 ülke uzlaşma sağladı. Muahedenin kriterleri, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin bilgileriyle belirlendi. Mutabakat global sıcaklık artışını “sanayi öncesi” periyoda kıyasla 1,5 derece düşürmeyi amaçlıyor. Muahedeyi imzalayan ülkelerin karbon salınımını kesme performansı da 5 yılda bir pahalandırılacak. Güçlü ülkelerin daha fakir ülkeleri “iklim finansı” sağlaması da gayelerden biri. Bununla fakir ülkelerin, yenilenebilir güce geçişleri sağlamak isteniyor. Zira global ısınmayı tetikleyen en büyük faktörlerden biri fosil yakıtların tüketilmesi.

İklim müzakerelerinde ülkelerin finansal yükümlülüklerini belirlemek için gelişmiş ve gelişen ülke sınıflandırılması yapıldı. Türkiye’nin muahedede taraf olmasını geciktiren faktörlerden biri de bu oldu. Çünkü Türkiye gelişmiş ülkeler sınıfında yer aldı. Lakin taahütleri gerçekleştirmek, finansal takviye olmadan hayli sıkıntı. Muahede 4 Kasım 2016’da yürürlüğe girdi. Türkiye de muahedeyi, 22 Nisan 2016’da New York’ta düzenlenen merasimde imzaladı. Lakin muahedeyi imzalamakla taraf olmak ortasında fark var. Muahedeyi imzalayan ülkelerin taraf olabilmesi için parlamento onayı gerekiyor. Lakin parlamento onayından sonra taraf olunabiliyor.

MUTABAKATIN HUSUSLARI

  • Global sıcaklık artışının endüstrileşme öncesi periyoda nazaran 2 derecenin altında kalmasını sağlaması,
  • Sera gazı salınımının global düzeyde azalma eğilimine geçirilmesi,
  • Muahede yürürlüğe girdikten itibaren bilimin elverdiği her türlü imkanını kullanarak sera gazı salınımını azaltacak her türlü tedbirin kısa müddette devreye alınması,
  • Bilinmesi gerekilen bir şey de muahedeyi imzalayan devletlerin geri çekilmeleri durumunda bir cezaya çarptırılmıyor olmaları olarak belirtilmiştir.

Ensonhaber

hack forum gaziantep escort gaziantep escort