Ana Sayfa Gündem 3 Aralık 2021 99 Görüntüleme

TRT payını kaldırılmasını da içeren torba teklifin 16 maddesi kabul edildi

Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 16 hususu TBMM Genel Heyeti’nde kabul edildi.

FİKİR VE SANAT YAPITLARINDA TELİF HAKKI

Kabul edilen unsurlara nazaran, Fikir ve Sanat Yapıtları Kanunu’nda öngörülen değişiklikle, sadece bilgisayar programlarına ait olarak sağlanan ve kollayıcı programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenleme; tüm eser, icra, fonogram, üretim ve yayınları kapsayacak formda genişletiliyor.

Telif hakkı sahiplerince müsaadesiz kullanımları engellemek maksadıyla öngörülen teknolojik tedbirleri etkisiz kılmaya yönelik eser ve araçların ticaretini yahut tanıtımını yapanlar 6 aydan 2 yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılacak.

TRT HİSSESİ KALDIRILIYOR

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı münasebeti de dikkate alınarak orman içi sulardaki balık tesisleri kurulumunun yasal statüleri oluşturuluyor.

Denizlerde balık, midye ve istiridye yetiştiriciliği yapan tesislerin iskele, depo ve pak su havuzu konseyimi için karada mecburî muhtaçlık alanları karşılanacak.

Kooperatiflerin, kooperatif birliklerine; kooperatif birliklerinin de merkez birliğine ortak olmadığı takdirde “kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacağı ve kamu kaynaklı ziraî desteklemelere aracılık yapamayacağı” düzenlemesinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirleniyor.

İlgili kanunlarda yapılan değişiklikle, elektrik gücü satışı üzerinden alınan TRT hissesi kaldırılıyor.

Fonksiyonelliği kalmayan Elektrik Gücü Fonu Muahedeleri uyarınca taahhüt edilen yükümlülükleri karşılamak üzere getirilmiş kararlar de yürürlükten kaldırılıyor.

SIHHAT ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI GÜZELLEŞTİRİLİYOR

Teklif görüşmelerinde sıhhat çalışanlarının özlük haklarının güzelleştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren ihdas unsurları de görüşülerek kabul edildi.

Buna nazaran, tabip yahut diş tabibi takım ve durumları temel alınarak emekli, ismi malullük yahut görev malullüğü aylığı bağlanmış olup aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına nazaran uzman olanlara emeklilik maaşlarında uygunlaştırma öngörüyor.

Buna nazaran, uzman olanların gösterge sayısı 17 binden 40 bine, uzman olmayanların 13 bin 33 bine çıkarılıyor.

Teklifle ilave ödemenin çalışanlara da ödenmesi sağlanıyor.

İNCELEME HEYETLERİ OLUŞTURULUYOR

Her bir sıhhat tesisinde ek ödemeye temel süreçleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.

Sıhhat kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum koşulları ve kriterleri, işçinin unvanı, misyonu, çalışma kuralları ve mühleti, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel süreçler ve özellik arz eden riskli kısımlarda çalışma üzere ögeler dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı, metot ve asılları ile inceleme heyetlerinin yapısı, çalışma yol ve temelleri Sıhhat Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Çalışana her ay yapılacak ek ödeme net meblağı, takım ve vazife unvanı yahut durum unvanı prestijiyle belirlenmiş olan ek ödeme net fiyatından az olamayacak. Belirlenen ödeme meblağları döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi idare bütçesinden karşılanacak.

Bakanlık bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri ile nakit kaynaklarını çalışana ek ödeme dağıtımında kullanabilecek. Dağıtılacak ek ödemenin yıllık toplamı, döner sermaye gelirlerinin yüzde 40’ını aşamayacak. Bu oran, doğal afet, salgın hastalık ve gibisi olağan dışı durumlarda Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 50’sine kadar artırılabilecek.

Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sıhhat hizmetlerinin güzelleştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi, sıhhat kurum ve kuruluşlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları gereksinimlerin giderilmesi, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, Bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi emeliyle yapılacak masraflara iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen meblağın yüzde 6’sını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.

SIHHAT ÇALIŞANLARINA ARTIRIM

Tabip ve diş tabibi sınıfı işçi için öngörülen ve döner sermaye bütçesinden yapılan sabit ek ödemenin merkezi idare bütçesinden ödenmesi sağlanacak.

Sıhhat Bakanlığında vazife yapan eğitim vazifelileri uzman tabiplerin ve tabiplerin yararlanmakta oldukları en düşük ek ödeme oranlarında düzenleme yapılıyor. Böylelikle döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 770’i, tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 695’i, pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 450’si oranında, her ay rastgele bir katkıya bağlı olmaksızın merkezi idare bütçesinden ek ödeme yapılacak.

Sıhhat Bakanlığı çalışanının sabit ek ödemelerinin genel bütçeden ödenmesinde doğacak ödenek gereksiniminin karşılanabilmesi için yapılacak ödenek aktarmaları, Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu’nda düzenlenen ödenek aktarmalarına tabi tutulmayacak.

Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle, üniversite hastanelerinde misyon yapan işçinin sabit ek ödemelerinin merkezi idare bütçesine aktarılmasına bağlı olarak döner sermaye gelirlerinden harcama yapılabilecek alanlara ait belirleme yapılması öngörülüyor. Ayrıyeten üniversite hastanelerinde vazifeli işçinin sabit ek ödemelerinin de merkezi idare bütçesinden karşılanması maksadıyla Sıhhat Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması amaçlanıyor.

Buna nazaran, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın tıp ve diş hekimliği fakülteleri sıhhat uygulama ve araştırma merkezleri için taban yüzde 45’i ilgili yükseköğretim kurumunun muhtaçlığı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, tamirat, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve öteki muhtaçlıklar ile yönetici hisseleri için kullanılacak.

Ensonhaber

instagram takipçi satın al
hack forum hacker sitesi hack forum gaziantep escort gaziantep escort beylikdüzü escort Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bostancı escort ankara escort
tokat escort erbaa escort muğla escort fethiye escort göcek escort hack forum bahis forum forum bahis babilbet fethiye escort slot siteleri deneme bonusu veren siteler
hack forum