Ana Sayfa Gündem 28 Mart 2022 189 Görüntüleme

Yargıtay’dan ‘ayıplı daire’ kararı

Yıllardır hayalini kurdukları apartman dairesini almak için bir müteahhitle kontrat imzalayan 3 arkadaş, hayatlarının şokunu yaşadılar.

Dairenin mukavele kararlarına nazaran tamamlanmadığına dikkat çeken mağdur mesken sahipleri, ’teslim tutanağı’na eksikler için şerh koydular.

Müteahhidin ziyanlarının karşılamadığını öne süren 3 mülk sahibi, mevzuyu Yargıtaya taşıdılar.

VAADLER TUTULMAYINCA DAVA ETTİLER

Davacılar, taşınmaz satış vaadiyle satın aldıkları taşınmazları davalının mukavelede vaat edilen nitelikte teslim etmediğini, taşınmazların brüt ve net alan ölçülerinin küçültülmüş olduğunu, parkelerde kusurlar bulunduğunu, kontratta kararlaştırılan birçok kaliteli marka yerine daha ucuz markaların tercih edildiğini lisana getirdiler.

Fransız balkonların teknik şartnameye uygun yapılmadığını ve daha birçok eksik iş ile ayıp bulunduğunu, bu konuda teslim öncesi davalıya ihtar çekildiğini, taşınmazın teslimi sırasında teslim tutanağına bu ayıpların şerh düşüldüğünü ileri sürdüler.

UZMAN İSTENDİ

Davacılar, dairelerde eksper incelemesi yapılarak kontrata ve teknik şartnameye alışılmamış olan eksikliklerin ve ayıplı ifaların saptanmasını, tamiri mümkün olanların motamot ifa suretiyle giderilmesini, tamiri mümkün olmayan ayıplar nedeniyle uğranılan ekonomik kayıpların tespiti ile tahsiline karar verilmesini talep ettiler.

SATICI ARGÜMANLARI REDDETTİ

Davalı şirket ise davanın müddetinde açılmadığı üzere davacıların müddetinde ayıp ihbarında da bulunmadıklarını, taşınmazlarda kullanılan gereçlerin kontratta kararlaştırılmış olan gereçlerden daha kaliteli ve değerli gereçler olduğunu savunarak, davanın reddini istedi.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ “ZAMAN AŞIMI” DEDİ

Tüketici Mahkemesi, açık ayıpların 30 gün içinde yordamına uygun olarak davalıya ihbarının yapılmadığı, açık ayıplarla ilgili olarak beş yıllık zamanaşımı müddetinin geçmiş olması nedeniyle açık ayıp bedelinin davalıdan tahsiline karar verilemeyeceğine hükmetti.

Kapalı, ayıp ve eksik işe ait talebin zamanaşımına uğramadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 3 davacıya 53 bin TL tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Her iki taraf da kararı istinaf etti.

YARGITAY’A TAŞINDI

Bölge Adliye Mahkemesi, açık ayıba yönelik taleplerin zamanaşımına uğramadığı, fakat davacılar tarafından yöntemine uygun ihbarda bulunulmadığı üzere teslim sırasında da rastgele bir çekince ileri sürülmediği, yargılama masraflarının haklılık oranına nazaran paylaştırılmadığı, davalı tarafın bu istikamete ait istinaf müracaatının yerinde olduğuna hükmetti.

Davacıların istinaf müracaatının reddine karar verildi.

Davacılar Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Fransız balkonundaki eksikliklere de dikkat çekti.

TESLİM TUTANAĞI AYRINTISI

Kararda daire sahiplerinin teslim tutanağındaki, “Eksikliklerle ilgili ihtarname ektedir. Ayrıyeten sıvalar kara kum sıva olacaktı, yalnızca alçı sıva yapılmış, pencerelerde anti pas boyalı kör kasa olacaktı yapılmamış, Fransız balkonlarda paslanmaz eserden yapılacaktı, olağan demir boyanarak yapılmış. İhtarda ileri sürülen konuları tekrar ediyor; her türlü dava ve haklarım gizli kalmak üzere itirazi kayıtla daireyi teslim alıyorum” biçimindeki şerhlerine vurgu yapıldı.

Davacıların davalıya hitaben keşide etmiş olduğu 26/03/2013 tarihli ihtarnamenin de teslim tutanağına eklendiği hatırlatıldı.

“DAİRE KUSURSUZ TESLİM EDİLMELİ”

Davacıların satın almış oldukları taşınmazlarla ilgili ayıp ihbarı kaidesini dava tarihinden evvel teslim tutanağına şerh düşmek ve ayıp listesini içerir ihtarnameyi de teslim tutanağına eklemek suretiyle bu ihtarname ve teslim tutanağında sayılan ayıplar açısından yerine getirmiş oldukları vurgulandı. Kararda şöyle denildi:

“Davanın da zamanaşımı müddeti içerisinde açıldığının kabulü gerekir. Bundan farklı davacılar tamiri mümkün olan ayıpların öncelikle giderilmesini, tamiri mümkün olmayan ayıpların ise taşınmazın bedelinde meydana getirdiği eksikliğin hesaplanmasını talep etmişlerdir. Karara temel eksper raporunda ise bu taleplere ait detaylı bir kıymetlendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır. Hal bu türlü olunca bölge adliye mahkemesince; davacının müddetinde ayıp ihbarında bulunduğu gözetilerek, 26/03/2013 tarihli ihtarnamede ve 09/04/2013 tarihli teslim tutanağında bildirilen ayıpların dava dilekçesinde belirtilen ayıplar içerisinde yer alıp almadığının belirlenmesi gerekir. Bu ayıpların davacılara teslim edilen taşınmazlarda mevcut olup olmadığı hususu da açıklığa kavuşturularak ayıplardan giderilebilecek olanların tespit edilmesi; giderilemeyecek olanlar açısından ise üstte belirtilen yol ve formül uyarınca taşınmazda meydana getirdikleri bedel kaybının tespit edilmesi emeliyle tekrar eksper raporu alınmak suretiyle hasıl olacak sonuca uygun karar tesisi yoluna gidilmesi gerekir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Ensonhaber

instagram takipçi satın al
hack forum hacker sitesi hack forum gaziantep escort gaziantep escort beylikdüzü escort Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bostancı escort ankara escort
tokat escort erbaa escort muğla escort fethiye escort göcek escort hack forum bahis forum forum bahis babilbet fethiye escort slot siteleri deneme bonusu veren siteler
hack forum